Spotkanie z poezją nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie „co poeta miał na myśli”. Nie jest to też zwyczajna, nudna recytacja wybranych wierszy. To spotkania grupy pasjonatów-amatorów, którzy interpretują poezję nie tylko słowami, ale także za pośrednictwem gestów, ruchu, muzyki, światła, fotografii i tańca.
Ten niekonwencjonalny sposób pojmowania poezji sprawia, że słowa nabierają dynamiki, a wiersze zostają ujęte w jedną historię, skupioną wokół konkretnego tematu. Tak swobodna interpretacja poezji owocuje co jakiś czas przedstawieniem słowno-muzycznym, które jest finałem regularnych spotkań (dotychczas ukazały się spotkania z poezją Herberta, Twardowskiego, o aniołach, pytaniach i in.)

Spotkanie z poezją można bowiem rozumieć dwojako. Po pierwsze- jako przestawienie, spektakl słowno-muzyczny, będący wynikiem długotrwałej pracy. Przede wszystkim zaś – jako cotygodniowe spotkania grupy osób, które przy tomikach poezji i kubkach z herbatą dzielą się swoimi przemyśleniami i emocjami związanymi z odczuwaniem czyjejś twórczości. Bo spotkanie z poezją to także spotkanie z drugim człowiekiem. Zarówno przy jednym stole z wierszami w dłoni, jak i na scenie, podczas trwania spektaklu.

Spotkania z poezją mają zachęcić do większego zainteresowania się tą formą twórczości, jednak bez narzucania sztywnych, jednotorowych interpretacji. Każdy, kto ma ochotę, może do nas dołączyć. Ci, którzy nie mają takiej potrzeby, mogą przyjrzeć się naszym działaniom na scenie. A jeżeli po obejrzeniu spektaklu utkwi Ci w głowie chociaż jeden fragment wiersza lub piosenki- oznacza to, że nasz cel został osiągnięty.

Spotkanie z poezją
Środa, godz. 20.30
Kuchnia dolna, Xaverianum

Trzeba przeczytać raz,
Trzeba przeczytać dwa razy,
Trzeba czytać przez lata:
Wtedy przyleci ptak
Do ręki twojej,
Nie zlęknie się, oswoi.

Trzeba napisać raz,
Trzeba napisać dwa razy,
Trzeba pisać przez lata?-
Aż ptak ci wywróży
Koniec twojej samotności,
Uniesie cię nad wodami
Ze ślepej nocy i burzy,
Wtedy zaufaj mu,
Zaufaj samemu sobie,
Zacznij początek
Świata.