Szlachetna Paczka - logo„Szlachetna PACZKA” potrzebuje Liderów i wolontariuszy

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje Liderów Rejonu oraz wolontariuszy do współtworzenia tegorocznej akcji Szlachetna PACZKA. – Szukamy osób, które chcą pomagając innym, rozwinąć swoje umiejętności, poszerzyć kompetencje i przeżyć niesamowitą przygodę życia – zachęca Anna Malec, manager projektu Szlachetna PACZKA.  

Szlachetna pomoc trafi do potrzebujących dopiero w grudniu, ale już teraz zaczynają się przygotowania do akcji. Krok pierwszy to rekrutacja osób odpowiedzialnych za sprawną i prawidłową organizację pracy. Aby w grudniu paczki mogło otrzymać, jak w ubiegłym roku, 5 tysięcy ubogich rodzin, potrzebni są ludzie, którzy zorganizują tę akcję w swoich lokalnych społecznościach na terenie całej Polski. 

Szlachetna PACZKA jest próbą zareagowania na prawdziwą biedę, zwłaszcza ukrytą. Dobra pomoc – to pomoc skuteczna, powinna się wiązać z wcześniejszym rozpoznaniem potrzeb osoby i odpowiedzią na te, konkretne potrzeby. – Żeby uniknąć działań przypadkowych i chaotycznych, nasi wolontariusze sami znajdują potrzebujących, odwiedzają ich w domach i pytają o sytuację, w jakiej żyją – wyjaśnia Anna Malec i dodaje – Do koordynacji tych działań potrzebujemy Liderów, ludzi o otwartych sercach, ale też dużej odpowiedzialności i dojrzałości emocjonalnej, którzy pokierują pracami poszczególnych regionów.

Liderzy akcji wezmą udział w innowacyjnym projekcie „Paczka Liderów”, gdzie otrzymają gruntowne przeszkolenie z zakresu komunikacji i kierowania zespołem, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi. Dodatkowo po zakończeniu akcji Liderom i wolontariuszom przyznawany jest certyfikat udziału w akcji Szlachetna PACZKA. 

– Gwarantuję, że nikt, kto choć raz pomagał przy organizacji Szlachetnej PACZKI, nie będzie już taki sam – uśmiecha się Ania Malec. – Ta akcja wydobywa z ludzi ogromny potencjał dobra. To też okazja do tego, by się sprawdzić w nowej roli, rozwinąć umiejętności i pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania – podkreśla manager projektu. 

Kandydat na stanowisko Lidera powinien potrafić zarządzać zespołem, posiadać rozwinięte umiejętności komunikacyjne, być odpowiedzialny, samodzielny i bardzo dobrze zorganizowany. Liderem Regionu może zostać tylko osoba pełnoletnia, która prześle swoje CV do koordynatora wojewódzkiego na adres mailowy odpowiedni dla danego regionu: opolskie@wiosna.org.pl 

W 2008 roku Szlachetną PACZKĘ tworzyła rekordowa liczba 2270 wolontariuszy oraz 53 086 darczyńców. Dzięki temu świąteczną pomoc o łącznej wartości 3,3 mln zł otrzymało 4826 rodzin z całej Polski. 

Więcej informacji:  
www.szlachetnapaczka.pl