Zgłębiając tajemnicę naszej wiary”. Refleksje wokół  ważnych prawd wiary katolickiej.

Ci, którzy opuszczają wspólnotę kościoła czynią to często z powodu nieznajomości swojej wiary. Nie rozumieją w co wierzą, ani też nie potrafią uzasadnić swojej wiary. Spotkania, których celem jest podjęcie pogłębionej refleksji nad tajemnicą wiary w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego oraz pisma Ojców Kościoła zmierzają do ukazania piękna wiary, jej wagi oraz miejsca w życiu człowieka.

Spotkania w każdą środę o 19.00. Prowadzi o. Marek Janowski, duszpasterz akademicki.