Od 1997 roku szczególne miejsce w Dniach Xaverianum zajmuje uroczystość wręczenia nagrody „Żar Serca”. Jest to wyróżnienie ludzi z opolskiego środowiska, którzy podobnie jak św. Franciszek z poświęceniem i zapałem realizują „wielkie i święte pragnienia życiowe”. Chodzi o to, aby pokazać, że święty, który patronuje naszemu ośrodkowi, nie jest tylko postacią z obrazka. Każdy człowiek może żywić wielkie pragnienia i je realizować. Odlaną z brązu statuetkę, przedstawiającą ogarnięte płomieniami serce z odciśniętą na nim dłonią przyznaje się w trzech kategoriach: młodzieży studenckiej, pracowników naukowych, instytucji i osób ze świata pozaakademickiego.

Lista dotychczasowych laureatów nagrody “Żar serca”