„In Initio” – znaczy „Do Początku”- to teatr pantomimy, słowa i tańca , natomiast atutem jest ruch i obraz sceniczny. Teatr tworzą: Kamila, Emilka, Kasia, Kasia, Justyna, Andzia, Gosia, Karolina, Aldona oraz Jarek, Wojtek, Paweł, Mateusz. Wszyscy obecnie mieszkają w Opolu i są studentami Pedagogiki, Polonistyki, Historii ,Politologii, Prawa, Stosunków Międzynarodowych i nie tylko. Teatr działa przy Duszpasterstwie Akademickim „Xaverianum”. Aktorzy spotykają się raz w tygodniu(w środy o 21.00). Grupa korzysta z różnorodnych środków wyrazu scenicznego – ruchu, gestu, plastyki, dźwięku i nie tylko można dodać do tego teatr tańca i słowa. W spektaklach poruszone są ponadczasowe problemy wolności, alienacji, czasu, samotności, cierpienia ale i również dobra. Zajęcia grupy mają postać kreacyjnych warsztatów, a spektakle niejednokrotnie są wynikiem wspólnych poszukiwań twórczych i jednostkowych doświadczeń wszystkich członków grupy, a energia do kreacji czerpana jest z atrybutów człowieka: umysłu, ciała i wyobraźni. Teatr ma za sobą spektakle tj. wiejskie jasełka, coś na przemyślenie na Wielki Post. Obecnie przedstawiamy spektakl pt. „ owoc zjadłeś czy pestkę?- kobiety pod mikroskopem”. Teatr pracuje również nad nową sztuką. Chcąc być sobą, robimy to, co nas dotyczy i fascynuje, a jeśli to ma jeszcze przełożenie
na widza, na jego rozedrganie i emocje, jeśli widz dochodzi do podobnych przemyśleń i wniosków, to osiągamy sukces 🙂