Zapraszamy na XI Jezuickie Dni Młodzieży

Kto może przyjechać:

Studenci, absolwenci i sympatycy Jezuickich Dni Młodzieży oraz wszyscy, którzy czują się studentami

Koszt:

300 PLN plus koszt podróży

Zapisy:

Do 28 czerwca 2010 u duszpasterzy akademickich za wpłaceniem zaliczki w wysokości 100 PLN

Przy zapisach indywidualnych zaliczkę wpłacamy na konto:

Jezuickie Dni Młodzieży. Bank Pekao SA. VIII Oddział w Warszawie
22 1240 1112 1111 0010 0590 0672
Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe