Jezuici wraz z kongregacjami religijnymi oraz świeckimi, którzy żyją duchowością św. Ignacego z Loyoli serdecznie zapraszają wszystkich młodych ludzi do szukania Chrystusa w centrum świata. Magis znaczy „więcej” i wiąże się ściśle z doświadczeniem św. Ignacego z Loyoli, który po doświadczeniu
nawrócenia zapragnął dla Chrystusa czynić więcej niż dotychczas.  Pomysł Magis zrodził się w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997r. Po raz pierwszy spotkanie Magis miało miejsce w 2005 roku podczas światowych Dni młodzieży w Kolonii a następnie w 2008 w Australii. W przyszłym roku spotkanie będzie miało miejsce w Hiszpanii oraz Portugalii i będzie ono bezpośrednim duchowym przygotowaniem do Światowych
Dni Młodzieży w Madrycie. 

Na Magis składają się 3 etapy:

Etap pierwszy – w Loyoli w dn. 5-7 sierpnia. Stąd wyruszamy na tzw. Ignacjańskie doświadczenia bądź eksperymenty. Są to zazwyczaj pielgrzymki na terenie Hiszpanii i Portugalii: Fatima, Santiago de Compostela, Avila etc., oraz praca z ubogimi, chorymi, bezdomnymi.

Etap drugi – od 8 – 14 sierpnia. Rozproszeni po Hiszpanii i Portugali w grupach 25 osobowych  będziemy smakować coś z Ignacjańskiego doświadczenia pielgrzymowania i pracy z potrzebującymi.

Etap Trzeci – od 15 do 21 sierpnia w Madrycie. Tu wspólnie z młodzieżą z całego świata oraz Ojcem Świętym będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży. 

Zapraszamy. Szczegóły na www.magis2011.org