Dziś Kościół daje nam do rozważenia scenę z ewangelii Łukasza o Zacheuszu, zwierzchniku celników, człowieku bardzo bogatym, który chciał zobaczyć Jezusa. Ewangelista Łukasz umiejscawia tę scenę właściwie tuż po spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem. Bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa z pytaniem „Nauczycielu co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne?”. W rezultacie rozmowy z Panem, bogaty młodzieniec odszedł smutny, gdyż miał liczne bogactwa, do których był przywiązany i z których nie chciał zrezygnować dla fascynującej perspektywy  pójścia za Jezusem. Scena z bogatym młodzieńcem zrodziła w sercach apostołów pytanie o zbawienie bogatych. Czy bogaci – ci, którzy mają wszystko mogą być zbawieni bez konieczności rozdania wszystkiego ubogim? W odpowiedzi na wątpliwość uczniów, Jezus zwrócił ich uwagę na Boga i Jego łaskę jako konieczny warunek zbawienia. U ludzi nie jest możliwe aby się zbawić ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe.

Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest antytezą bogatego młodzieńca. Podobnie jak bogaty młodzieniec, celnik Zacheusz posiada liczne bogactwa, które nie dają mu szczęścia. Słysząc o tym, że Jezus przechodzi, rodzi się w jego sercu pragnienie by Go zobaczyć. Za ciekawością Zacheusza stoi pragnienie by coś w swoim życiu zmienić. Być może ma nadzieję, że samo ujrzenie Jezusa wyzwoli w nim wolę życia i poczucie sensu doczesnej egzystencji. Zmęczony życiem i znienawidzony przez ludzi, nie zwracając uwagi na drwiny tłumu, wspina się na drzewo i czeka na Jezusa. W tym niezwykłym spotkaniu, które ma miejsce, Jezus odpowiada na pragnienie Zacheusza; nie tylko pozwala mu się zobaczyć, ale chce zatrzymać się w jego domu. Możemy wyobrazić sobie scenę, w której idą razem, Zacheusz grzesznik oraz Jezus – Syn Boży. Idąc do grzesznika w gościnę, Jezus naraża siebie na ataki faryzeuszów i tłumu. Być może wśród tych, którzy szli za Jezusem byli i tacy, którzy zostali przez Zacheusza osobiście skrzywdzeni i oszukani. Jezus jednak jakby zupełnie nie boi się konsekwencji postawienia siebie przy Zacheuszu. Idzie obok niego i przyznaje się do niego, bo przecież przyszedł aby „szukać i zbawić to, co zginęło”.

Spotkanie z Jezusem wyzwala w Zacheuszu pragnienie zmiany życia. Połowę swojego majątku rozdaje ubogim, a tym, których skrzywdził zwraca poczwórnie. Zauważmy, że Jezus nie żąda od Zacheusza aby rozdał swój majątek ubogim, Zacheusz sam chce to uczynić. Spotkanie z Jezusem rodzi w nim wolność wobec tego, co posiada. Tutaj znajdujemy odpowiedź na pytanie uczniów, czy bogaci mogą się zbawić bez konieczności rozdania wszystkiego ubogim? Zacheusz zostaje zbawiony w relacji z Jezusem. Otrzymuje bezwarunkowy dar przebaczenia, który rodzi w nim poczucie sprawiedliwości oraz otwiera na perspektywę czynienia dobra i wynagrodzenia za wyrządzone krzywdy. Zbawienie rodzi się w relacji do Boga. Kto odpowiada na zaproszenie Boga do komunii i przyjaźni z Nim już jest zbawiony. Wszelkie dobre działanie i zmiana życia jest już tylko konsekwencją relacji z Chrystusem.

Z drugiej strony możemy powiedzieć, że wszelkie wysiłki zmiany siebie bez Chrystusa prowadzą do nikąd. Wcześniej czy później rodzą frustrację i niezadowolenie z siebie. „Bo tyle razy próbowałem i nic z tego. Ciągle te same słabości i upadki”. Jeśli celem mojego życia jest zmiana siebie, jakaś samodoskonałość,  a nie poznanie Chrystusa i serdeczna komunia z Nim, to mój trud staje się nie do zniesienia i wcześniej czy później prowadzi do zniechęcenia. Jest taka scena w Ewangelii, w której Jezus mówi o złym duchu, który wyrzucony błąka się po świecie aż w końcu bierze siedem innych duchów, złośliwszych od siebie i wraca do duszy człowieka starannie wymiecionej i uprzątniętej i czyni w niej bałagan większy niż kiedykolwiek. Jeśli przedmiotem naszych starań jest bycie nieskazitelnym, to z pewnością doznamy rozczarowania sobą. Jeśli natomiast naszym celem jest więź z Chrystusem, to osobista doskonałość będzie konsekwencją bliskości Chrystusa, wynikiem naszych serdecznych relacji z Panem. Radosna nowina o Zacheuszu polega na tym, że Zacheusz poznał Chrystusa i przyjął Go rozradowany. Dalsze jego życie, decyzje i działanie były już tylko owocem tego poznania.