Nagranie rekolekcji adwentowych “O miłości siebie samego” o. Józef Augustyn SJ, 12-14 grudnia 2010.