Jan Paweł II do młodych,
czytają członkowie DA Xaverianum
kwiecień 2011


Jan Paweł II do młodych

czytają członkowie DA Xaverianum z Opola

kwiecień 2011

Być młodym znaczy kochać prawdę,
sprawiedliwość, wolność, pokój,
piękno i dobroć.
Być młodym znaczy żyć zachłannie,
ale żyć radośnie z sensem!
Żyć życiem godnym człowieka.
Być młodym znaczy mieć dużo
ideałów i nadziei…
Jan Paweł II.


Jan Paweł II do młodych
czytają członkowie DA Xaverianum
Opole, kwiecień 2011