Dwunastka jest ciekawą liczbą – towarzyszy nam niemal każdego dnia, każdego roku. Rok ma 12 miesięcy, doba dwa razy po 12 godzin, 12 było plemion Izraela, a także 12 apostołów. W każdym z tych przykładów liczba ta odnosi się do całości – PEŁNI, która jest tematem tegorocznego JDM-u.
Aby żyć w PEŁNI należy odnaleźć ją w różnych wymiarach życia; sPEŁNIenie może przyjść bowiem na różne sposoby – czy to w relacjach międzyludzkich, czy na poziomie relacji z Bogiem, jak i z samym sobą. I właśnie w Lipce, wśród pięknych okoliczności przyrody i w niepowtarzalnej atmosferze, spróbujemy tej PEŁNI poszukać, zastanowić się, co daje nam poczucie sPEŁNIenia lub co dać może, i co możemy zrobić, aby dobrze wyPEŁNIć nasze życie. Oczywiście to nie wszystko. Do PEŁNA nasycimy nie tylko nasze dusze, ale i ciała – dobrym jedzeniem i zabawą. Będzie to w PEŁNI wykorzystany czas.

A więc przybądźcie do Lipki, albowiem zawsze z niej wyjeżdżamy naPEŁNIeni. Czym wyPEŁNIeni będziemy, zależy przede wszystkim od nas, albowiem na JDM-ach każdy jest ważny. Jeśli zaś z Lipki sPEŁNIeni i naPEŁNIeni wyjedziemy – wtedy to już PEŁNIA szczęścia.

Serdecznie zapraszamy – o. Jacek Granatowski, JDA Łódź, dyrektor XII Jezuickich Dni Młodzieży