Pismo Święte to ogromny skarb. Bóg przez nie przemawia do każdego z nas indywidualnie. Zatrzymanie się nad wybranym fragmentem i zaproszenie Pana Jezusa do wspólnego dialogu wymaga odpowiednich warunków… Cisza i skupienie wspomagają ten wewnętrzny dialog z Bogiem. Medytacja ignacjańska to forma kontaktu z Bogiem przez Pismo św, w którym używamy wszystkich naszych zmysłów angażując je w rozważany fragment. Wprowadzenie do medytacji jest otrzymaniem wskazówek, które podsuwają pewne myśli, które mogą być pomocne w odnalezieniu słów Boga kierowanych do mnie.

 

Zapraszam. Odbywa się w środy o godz. 18 w kaplicy św. Franciszka Ksawerego.

Prowadzi o. Waldek P. Los SJ