Nasze życie naznaczone jest coraz bardziej oddziaływaniem nowych technologii, które mniej lub bardziej kreują nasze postrzegania świata i ludzi. Coraz bardziej wpływają na nasze relacje i konkretne zachowania, które warunkowane są przez tzw. “lajki”. Nowe technologie oczywiście są darem, ale niosą ze sobą także wiele zagrożeń, jeśli nie potrafimy z nich właściwie korzystać i mieć na nie krytyczne spojrzenie. Każde spotkanie poprzedzone będzie projekcją krótkiego filmu i dyskusji po nim.

Prowadzi: o. Jacek Drabik SJ