Adwent to czas zadumy, refleksji i pracy nad sobą, jest to tez czas kiedy przez różne akcje szczególnie pamiętamy o tych najbardziej potrzebujących. Studenci z naszego ośrodka postanowili dać coś z siebie innym. Szczegóły akcji zdradza Ola, która w Xaverianum odpowiedzialna jest za wolontariat