ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na projekt “Dumka na “2” Serca” to czas na Boga, ciszę zewnętrzną, skupienie wewnętrzne, zatrzymanie się i posmakowanie duchowości ignacjańskiej
Szczegółowy plan skupienia pojawi się przed wydarzeniem, ale będzie czas na medytację, adorację Eucharystię i dzielenie, a wszystko zakończymy przy stole… wszystko w reżimie sanitarnym
Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym wydarzeniu, zapisy do 21 marca 2021 u duszpasterza (jdrabikjezuici.pl).