Ze względu na nowe obostrzenia nastąpiła ZMIANA TERMINU WYDARZENIA, które odbędzie się 10.04.2021
Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym wydarzeniu, zapisy do 8 kwietnia 2021 u duszpasterza (jdrabikjezuici.pl).