Dobrych i bezpiecznych powrotów do waszych domów i bliskich…