Po roku przerwy znów mogliśmy zaprosić absolwentów i sympatyków naszego ośrodka i wspólnie z nimi świętować 28.Dni Xaverianum. Jest to również okazja do uhonorowania ludzi, którzy swoja postawą i działaniem unaoczniają styl życia naszego patrona – św. Franciszka Ksawerego. Również w tym roku na zakończenie dni Xaverianum odbyła się Wielka Gala “Żar Serca” podczas której wręczono statuetki laureatom również z poprzedniego roku.

Lauratem za rok 2020 została s. Aldona Skrzypiec SSpS, należąca do misyjnego zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. Jest osobą spoza środowiska akademickiego i pełni obecnie funkcję jałmużnika biskupa opolskiego. Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu klinicznym i domowym hospicjum dla dzieci. Jest inicjatorką akcji „Śniadanie z nadzieją” i obchodów Dnia Ubogich w Opolu. Aktywnie zaangażowana w otwarciu „Domu Nadziei” w Opolu i stałej pomocy oraz trosce o ubogich. Jej codzienność to pomoc bezdomnym i najuboższym. Kapituła doceniła s. Aldonę za „zaangażowanie w pomoc bezdomnym i najuboższym, niestrudzoną  postawę w walce o godność człowieka oraz codzienne świadectwo życia wartościami ewangelicznymi”.

 

Tegorocznymi laureatemi są państwo Magdalena i Mirosław Kopyto. Są dobrymi, kochającymi się małżonkami i rodzicami. Oboje są muzykami. P. Magda na co dzień pracuje w Szkole Muzycznej, p. Mirosław prowadzi własną działalność i jest liderem wspólnoty “Dawid” oraz nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Razem współtworzą środowisko związane z Wieczorami Uwielbienia. To ludzie pokazujący czym jest dobro. Zaangażowani w promocję kultury chrześcijańskiej. We wspólnocie, którą tworzą troszczą się o rodzinę i formację młodego pokolenia. Kapituła wyróżniła ich za „aktywne świadectwo i głoszenie Dobrej Nowiny, budowanie wspólnoty opartej na zaangażowaniu i służbie oraz inspirowanie do osobistego rozwoju w duchu Ewangelii”.