Życzę Wam doświadczenia cudu Bożego Narodzenia
i bliskości z Jezusem leżącym w żłobie!
Niech Boże Narodzenie będzie dla nas inspiracją
Do codziennego dzielenia się dobrocią i miłością!

Jacek Drabk SJ
Duszpasterz Akademicki