Kochani studenci! Witajcie w Nowym Roku! Oby przyniósł nam wszystkim wiele dobra!

Styczeń to czas “tradycyjnej” kolędy. W obecnej sytuacji wizyty indywidualne nie są możliwe, więc nasz duszpasterz chciałby wszystkich Was, chętnych by się spotkać kolędowo, zaprosić do Kaplicy DA Xaverianum przy ul. Czaplaka 1A (wejście obok kaplicy na placu kościelnym).

Każdy akademik UO ma wyznaczony jeden dzień, więc zapiszcie sobie konkretne daty w Waszych kalendarzach.

Wszystkie spotkania rozpoczniemy Eucharystią w intencji studentów (g. 20:00), a po niej część kolędowa, rozmowa i błogosławieństo indywidualne.