Do czwartku 27 stycznia można się zgłosić do tej modlitwy!
Na czym ona polega? Na odmówieniu “10” różańca za konkretnego, wylosowanego studenta podczas trwania sesji, czyli od 28 stycznia 2021 do 18 lutego 2021.
Warunkiem zgłoszenia jest też wzięcie udziału w losowaniu, bo każdy losuje jedną osobę za którą będzie się modlił.
Zgłoszenia przyjmuje nasz duszpasterz
To dobra okazja by nawiązać też duchowe relacje pomiędzy nami.