Kochani!
Świat i konkretni ludzie potrzebują naszej modlitwy i wsparcia w obliczu wojny, która dzieje się na naszych oczach.
W najbliższą niedzielę (27 lutego 2022) po “Dwudziestce” zapraszamy wszystkich do modlitwy o pokój na Ukrainie, dołączcie do nas.