IRS, czyli Ignacjański Rachunek Sumienia. To dobre narzędzie by wzrastać w codziennej świadomości duchowej. W każdą środę Wielkiego Postu g. 20:00-20:15 w Kaplicy DA