“”O jak niepojęta jest Twoja miłość!
O zaiste błogosławiona noc!””

Kochani Studenci i Absolwenci!

Niech uświęcająca siła tej nocy oddala od nas to co złe, przywraca nadzieję i radość, obdarza każdego z nas pokojem!

Jezus Chrystus towarzyszy nam dając życie, pokój i radość abyśmy mogli dzielić się z innymi nadzieją płynącą z wiary.

Niech ten wielkanocny czas będzie dla nas okazją do ponownego odkrycia obecności Pana między nami i przyniesie każdemu z nas upragniony pokój.

Błogosławionych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania!