W solarium Bożej Miłości. Świadectwo rekolekcyjne

W solarium Bożej Miłości. Świadectwo rekolekcyjne

Zapraszam do przeczytania nadesłanego świadectwa Asi po 2. tygodniu rekolekcji Ignacjańskich. Dobry Bóg sprawia, że w ostatnim czasie wiele osób z naszego duszpasterstwa odprawiło ćwiczenia. Życzę więc miłej lektury i oczywiście zapraszam na ignacjańskie rekolekcje w...
W miłości Boga leży nasza wartość

W miłości Boga leży nasza wartość

Przejmujące jest wyznanie Boga w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Izajasza: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nigdy nie zapomnę o tobie”. Bóg przez proroka odpowiada w ten sposób...
Samotność dobra i zła

Samotność dobra i zła

Samotność jest bolesna dla każdego, dlatego, że człowiek nie został stworzony do samotności ale wspólnoty. Nasz Bóg jest wspólnota i dlatego nie chce by ktokolwiek na tym świecie był samotny. Czasem oczywiście, samotność bywa błogosławieństwem, bo można w niej pewne...

„Łowcy ludzi” – ku Ewangelii nawrócenia

W centrum dzisiejszej ewangelii leży wezwanie do nawrócenia. Nawrócić się, znaczy zmienić kierunek, radykalnie spojrzeć w inną stronę. Taki,radykalny zwrot zawsze oznacza wyrwanie człowieka z ustalonego dotychczas porządku, sfery ustalonych granic,...