Chrzest Jezusa – ku wyzwoleniu człowieka

Jakże bardzo zdziwiony musiał być Jan Chrzciciel, kiedy pośród tłumów przychodzących do chrztu ujrzał Jezusa. Ten, któremu przygotowywał drogi w sercach ludzkich, przychodzi i staje w kolejce ze wszystkimi by przyjąć chrzest. „To ja...

Adwent-czas oczekiwania

Czytania u końca roku liturgicznego zwracają naszą uwagę na bliżej nieokreśloną przyszłość w której nastąpi koniec świata. Apokalipsa kieruje nasz wzrok ku przyszłości. Dziś jednak z pierwszym dniem adwentu nasz wzrok kierowany jest bardziej ku czasom obecnym....

Ewangelia o Zacheuszu

Dziś Kościół daje nam do rozważenia scenę z ewangelii Łukasza o Zacheuszu, zwierzchniku celników, człowieku bardzo bogatym, który chciał zobaczyć Jezusa. Ewangelista Łukasz umiejscawia tę scenę właściwie tuż po spotkaniu Jezusa z bogatym...

Bogu podobają się ludzie prawdziwi

„Ten, kto zobaczył siebie takim, jakim jest, większy jest niż ten, kto wskrzesza umarłych” – powiedział kiedyś św. Izaak Syryjczyk. Zobaczyć siebie takim, jakim się jest naprawdę, to wielka rzecz; stanąć w prawdzie o sobie to wielkie...

MAGIS 2011 i Światowe Dni Młodzieży

Jezuici wraz z kongregacjami religijnymi oraz świeckimi, którzy żyją duchowością św. Ignacego z Loyoli serdecznie zapraszają wszystkich młodych ludzi do szukania Chrystusa w centrum świata. Magis znaczy „więcej” i wiąże się ściśle z doświadczeniem...