Bibliodrama

Wszyscy szukamy sposobów na poznanie Boga, doświadczenie Jego obecności, Jego bliskości, Jego miłości. Szukamy Boga na Eucharystii, otwieramy się na Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Niepodważalnym źródłem poznania i spotkania Boga jest Pismo Święte. Zgębiamy Boże Słowo w naszej codzienności: czytając, medytując, kontemplując.

Bibliodrama pozwala przekroczyć barierę słowa i wejść w doświadczenie. Dzięki niej lektura Bożego Słowa staje się głębsza. Poprzez słowo, ruch, obraz, wchodzimy w głąb Jego znaczenia. Próbujemy wyrazić w inny sposób własne przeżycie, doświadczenie. Dokonuje się to w grupie, a każdy z nas jest inny. Więc otwierając się na to doświadczenie pozwalam ubogacić się przez drugiego człowieka, nie tylko przez jego słowa, ale przez jego doświadczenie.

W dzisiejszym świecie nie wystarcza nam często słowo, szukamy obrazu, barwy, gestu, by wyrazić to, co kryje się w naszym wnętrzu. Bibliodrama daje mi możliwość spotkania się ze swoim światem wewnętrznym, ale również z wewnętrznym światem drugiego człowieka, a wszystko to w oparciu o Boże Słowo.

Zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty bibliodramy, które odbywać się będą w 3 poniedziałek miesiąca o godz. 18.30. Na każdym spotkaniu pochylimy się nad konkretnym fragmentem i poszukamy znaczenia, jakie ma dla każdego z nas, jak dotyka naszej codzienności.

s.M. Amata Ekert AM – psycholog, terapeuta i lider bibliodramy