Blog duszpasterza

Nasz Bóg Jest wspólnotą

Dziś uroczystość Trójcy Świętej, tajemnica tajemnic a jednocześnie serce naszej wiary w Boga osobowego. Tajemnicy nie da się zdefiniować; intelektualnie zamkąć w ludzkich ramach rozumienia. Tajemnicę można próbować opisać, na tyle na ile sama Tajemnica na to pozwoli,...

Audycje w radiu Plus VII

„Jeżeli was świat nienawidzi, to wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził” – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie Chrystusa, jeśli chcą pozostać wierni Ewangelii, muszą podzielić los swego mistrza. Ich styl życia, tak jak styl życia Jezusa musi sprzeciwiać się...

Autycje w radiu Plus VI

Im bardziej zrezygnujemy z siebie tym bardziej jesteśmy dla Boga, im bardziej jesteśmy dla Boga tym bardziej jesteśmy dla drugiego człowieka. Nie jest łatwo zrezygnować z siebie. To, co św. Paweł określa mianem starego człowieka ciągle w nas żyje i domaga się uwagi....

Audycje w Radiu Plus V

Jak odzyskać utracony pokój serca? Jak stawać się bardziej wolnym i szczęśliwym w życiu? Jedyną drogą wydaje się być droga relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Chrześcijanin wie, że został stworzony nie po to aby był sam ale po to by był w relacji. Bóg, który sam...

Audycje w radiu Plus IV

W centrum ewangelii leży troska o człowieka. Jezus nie tylko troszczył się o najbiedniejszych ale także z nimi się utożsamiał. „Cokolwiek uczyniliście tym braciom moim najmniejszym, mnieście uczynili”. Teologia wyzwolenia mówi często o tzw. ewangelicznej opcji dla...

Audycje w radiu Plus III

Personalizm chrześcijański stawia w centrum osobę. Godność osoby wyklucza jakiekolwiek przedmiotowe jej traktowanie. Jan Paweł II mówi o tzw. normie personalistycznej. W swej formie pozytywnej mówi ona iż „osoba jest takim dobrem, iż jedyne i pełnowartościowe...