Króluj nam Chryste!

Króluj nam Chryste!

Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Dla wielu tytuł królewski brzmi dzisiaj anachronicznie. Nie ma już na świecie monarchii z absolutną władzą króla, a wielcy królowie przeszli do historii. Pozostało po nich tylko wspomnienie. Jezus jednak ciągle odbiera...
Czy wolno krytykować autorytet religijny?

Czy wolno krytykować autorytet religijny?

Widzimy w dzisiejszej ewangelii, że Jezus krytykuje faryzeuszów i uczonych w prawie, a zatem najwyższe autorytety religijne w Izraelu. Wielokrotnie w historii Izraela Bóg posyłał proroków, którzy przychodzili z nieprzyjaznym, twardym słowem krytyki, zwłaszcza pod...
Miłujcie się wzajemnie

Miłujcie się wzajemnie

Św. Jan apostoł był jedynym uczniem Chrystusa, który umarł śmiercią naturalną w bardzo podeszłym wieku. Przeżył na ziemi prawie 100 lat. Legenda mówi, że kiedy jego zmysły osłabły i nie mógł formułować długich kazań, chrześcijanie ze wspólnoty w Efezie nie przestali...
Czy chrześcijaństwo obroni się samo?

Czy chrześcijaństwo obroni się samo?

Niektórzy mówią, że prawdy nie trzeba bronić, że ona obroni się sama na mocy oczywistości samej prawdy. A jednak św. Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu powie: „bądźcie gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P:3). Piotr zachęca zatem do zajęcia...
Po co komu śmierć Łazarza?

Po co komu śmierć Łazarza?

Dzisiejsza Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza jest prowokująca. Jezus, który kochał Marię, Martę i Łazarza dowiaduje się o chorobie Łazarza. „Panie, oto choruje ten, którego kochasz”. Choroba Łazarza musiała być bardzo poważna, skoro tak właśnie siostry przekazują...
W miłości Boga leży nasza wartość

W miłości Boga leży nasza wartość

Przejmujące jest wyznanie Boga w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi Izajasza: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nigdy nie zapomnę o tobie”. Bóg przez proroka odpowiada w ten sposób...