Grupa Charytatywna

Pomaganie innym wnosi wiele dobrego w nasze życie. Umożliwia rozwój osobowości jak i konkretnych kompetencji. Pomaga wypracować w sobie cechy takie jak sumienność i odpowiedzialność, a także nabyć  cenne umiejętności.

Osoby mające doświadczenie jako wolontariusze przyznają, że taka forma pomocy pozytywnie wpływa na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Pozwala także poczuć się potrzebnym i nawiązać nowe relacje. Z punktu widzenia studenta wolontariat pozwala zdobyć pierwsze doświadczenia.

Wolontariat to także dowód na to, że jesteście ludźmi pracowitymi, ambitnymi i zaangażowanymi, którzy nieodpłatnie angażują się w użyteczne działania, a taki człowiek to prawdziwy skarb!

Grupa charytatywna dopiero się tworzy stanie czekamy na Was i wasze sugestie

(podejdź do nas najlepiej po mszy niedzielnej)