WIR

 

…pewnego razu otworzyły mu się nieco oczy i kiedy zaczął dziwić się tej różnicy i zastanawiać nad nią. To doświadczenie doprowadziło go do zrozumienia, że jedne myśli czyniły go smutnym, inne zaś radosnym. I tak powoli doszedł do poznania różnych duchów, które w nim działały – jednego szatańskiego, drugiego Bożego (św. Ignacy Loyola, Opowieść pielgrzyma, 8)

Jednym ze skarbów jakie zostawił Kościołowi św. Ignacy z Loyoli to rozeznawanie duchowe. Oczywiście Ignacy nie jest jego odkrywcą, ale usystematyzował i poprzez swoje reguły dał nam wszystkim narzędzie by lepiej rozpoznawać działanie Boga i odpowiadać na nie w naszych codziennych doświadczeniach. Jak rozpoznawać działanie duchów w codziennym życiu i odpowiednio na to działanie reagować. To propozycja skierowana do wszystkich pragnących poszukiwać Boga w swoim życiu.

Zapisy na WIR, czyli Warsztaty Ignacjańskiego Rozeznawania do 13 października, drogą elektroniczną adres jdrabik@jezuici.pl

Spotkania odbywają się w środy (od 16/10/2019), g. 19:00 (kaplica). Prowadzi o. Jacek Drabik SJ