Grupa Ignacjańska

I tak powoli doszedł do poznania różnych duchów, które w nim działały – jednego szatańskiego, drugiego Bożego (św. Ignacy Loyola)

Medytacja ignacjańska. Szukanie i znajdowanie Boga w codzienności.

czwartek. g. 19.00 (medytacja w kaplicy DA)