Studencka Jutrznia

Zapraszamy na “Studencką Jutrznię” – pragniemy o poranku włączyć się w nurt modlitwy całego Kościoła i wspólnie chwalić Pana psalmami, a po modlitwie kontynuujemy doświadczenie Boga w drugim człowieku przy wspólnym stole.

BREWIARZ [łac.], Liturgia Godzin – liturgiczna modlitwa codzienna Ludu Bożego, uświęcająca czas przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i nocy (Godzina Czytań, Jutrznia, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Modlitwa na zakończenie dnia). Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale również przez innych jego członków. Swój charakter objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie – parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.
 

Kiedy i gdzie?

Środa, godz. 7.00, kaplica św. Franciszka Ksawerego