Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona internetowa www.xaverianum.pl jest dysponowana przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum (zwanym dalej Xaverianum)
z siedzibą w Opolu, o. Józefa Czaplaka 1A, legitymująca się następującymi numerami wpisów do rejestrów: NIP: 754 24 96 751; REGON: 531310241

Kontakt z Administratorem serwisu za pomocą poczty elektronicznej: piotrekluzny93gmail.com

Polityka Cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
 • Użytkownika/Użytkowniczki serwisu (np. komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta on/ona podczas przeglądania stron internetowych. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookies zawierają w szczególności: nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Xaverianum jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika/Użytkowniczki pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 • Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 • Użytkownik/Użytkowniczki może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 • Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika/Użytkowniczki mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 • Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 • Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Niniejsza Polityka Prywatności powstała z wykorzystaniem wzoru pochodzącego ze strony: ciasteczka.org.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

 • Uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych przy rejestracji na jakiekolwiek wydarzenie lub w inny sposób drogą elektroniczną lub analogową, administratorem danych osobowych jest Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum z siedzibą w Opolu, o. Józefa Czaplaka 1A, legitymująca się następującymi numerami wpisów do rejestrów: NIP: 754 24 96 751; REGON: 531310241.
 • W opisanych wyżej sytuacjach przyjmuje się, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio od Użytkownika/Użytkowniczki, i będą przetwarzane za jego/jej zgodą (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO),
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako, że jest ono „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” tzn. Xaverianum tj. m.in. prowadzenia korespondencji elektronicznej lub rozmów telefonicznych w celach związanych z poszczególnymi wydarzeniami. Zapewniamy, że dane osobowe, w tym w szczególności adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu w ramach rozpatrzenia przekazanych przez Państwa informacji, za pośrednictwem naszej strony internetowej próśb lub wniosków.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji poszczególnych wydarzeń, lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
 • W zakresie, o którym mowa powyżej przetwarzane są następujące dane: identyfikatory online włączając pliki cookies, adresy IP oraz Identyfikatory urządzeń, Identyfikatory klientów, a jeżeli takowe zostaną ujawnione to adresy e-mail i wszystkie ujawnione nam przez nadawcę dane.
 • Uprzejmie informujemy o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Użytkownik/Użytkowniczka posiada jednocześnie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając na piśmie (w tym e-mailowo) stosownego wniosku. Użytkownik/czka winien/winna mieć jednak świadomość, iż ww. oświadczenie woli nie będzie skuteczne wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych. Ponadto Użytkownikowi/czce przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (listownie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem: kancelaria@giodo.gov.pl, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.
 • Użytkownik/czka poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności oświadcza, iż jest świadomy/a faktu, iż podanie danych jest dobrowolne a skutkiem braku ich udostępnienia jest brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Xaverianum
 • Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (Xaverianum) należy realizować poprzez na numer telefonu  (77) 454 84 80 oraz mailowo xaverianum.opolegmail.com