Poprzedni duszpasterze

o. Waldemar P. Los SJ

Pochodzi z Bytomia. Wychowa艂 si臋 w parafii jezuickiej. To wystarczy艂o by po maturze wst膮pi膰 do Towarzystwa Jezusowego w roku 1998. Po nowicjacie w Starej Wsi i studiach filozoficznych w Krakowie dwa lata pracowa艂 w mi臋dzynarodowej szkole z internatem w St. Blasien w Niemczech. Na studia teologiczne wr贸ci艂 do Warszawy. Po 艣wi臋ceniach diakonatu w roku 2008 pracowa艂 przez trzy lata w Krakowie w duszpasterstwie m艂odzie偶owym odpowiadaj膮c m.in. za ruch m艂odzie偶owy MAGIS w Polsce, Ignacja艅skie Dni M艂odzie偶y oraz Szko艂臋 Kontaktu z Bogiem. W latach 2011-2014 odby艂 studia pastoralne w Baltimore, MD w USA. Po powrocie do Polski by艂 odpowiedzialny za jezuicki program przygotowawczy przed 艢DM o nazwie MAGIS 2016. Lubi ludzi! Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2017-2018.

o. Marcin Pietrasina SJ

Pochodzi z Jastrz臋bia Zdroju. Do jezuit贸w wst膮pi艂 po maturze w 1994 r. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi i trzyletniej filozofii w Krakowie, przez dwa lata pracowa艂 w domu rekolekcyjnym w Cz臋stochowie (1999-2001). Nast臋pnie studiowa艂 teologi臋 w Warszawie. W 2004 roku wyjecha艂 do Rzymu, gdzie uko艅czy艂 psychologi臋 na Papieskim Uniwersytecie Gregoria艅skim (2004-2008). 艢wi臋cenia kap艂a艅skie przyj膮艂 w 2005 r. Po studiach przez 3 lata prowadzi艂 rekolekcje ignacja艅skie w Centrum Duchowo艣ci w Cz臋stochowie (2008-2011). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2011-2014.

o. Marek Janowski SJ

Urodzi艂 si臋 w 1971 roku. Pochodzi z Beska (obecne podkarpackie). Po uko艅czeniu Technikum Le艣nego w Zagna艅sku rozpocz膮艂 studia na wydziale Filozofi KUL. Do Towarzystwa Jezusowego wst膮pi艂 w 1997 roku. W latch 2000-2002 odby艂 praktyk臋 duszpastersk膮 w Limerick (Irlandia). Podstawowy kurs teologi zrobi艂 w Dublinie a nast臋pnie przez 2 lata studiowa艂 Teologi臋 Duchowo艣ci w Cambridge, USA. Obok zainteresowa艅 filozoficznych interesuje si臋 duchowo艣ci膮 ignacja艅sk膮 oraz antropologi膮 膯wicze艅 Duchowych. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2007-2012.

o. Jurek Hansel SJ

Urodzony w 1959 roku. Wychowa艂 si臋 w Katowicach, studia medyczne uko艅czy艂 w Zabrzu w 1985 r., p贸藕niej mieszka艂 i pracowa艂 w kraju i za granic膮. Wst膮pi艂 do Towarzystwa Jezusowego w 1993 r., 艣wi臋cenia kap艂a艅skie przyj膮艂 w 2002 r. Od tego czasu pracowa艂 jako kap艂an w domu rekolekcyjnym, na parafii, by艂 kapelanem na Klinice. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2010-2011.

Arkadiusz Wiatrowski

Urodzi艂 si臋 21 czerwca 1974r. w Przemy艣lu. Po studiach in偶ynierskich z informatyki na AGH, wst膮pi艂 do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi 26 sierpnia 1999r. Po dw贸ch latach studi贸w filozoficznych w Krakowie na Ignatianum kontynuowa艂 formacj臋 zakonn膮 jako sekretarz o. Prowincja艂a. w roku 2004 rozpocz膮艂 studia teologiczne w Rzymie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2009-2010.

o. Pawe艂 Adamarek SJ

Urodzi艂 si臋 w 1975 roku w Pantalowicach (woj. podkarpackie). Po uko艅czeniu kolejno szko艂y podstawowej, 艣redniej i studi贸w teologicznych, wst膮pi艂 w roku 2000 do Towarzystwa Jezusowego. Jako jezuita odby艂 praktyk臋 zakonn膮 w Palermo. Zrobi艂 licencjat z zakresu Duchowo艣ci Ignacja艅skiej na Papieskim Uniwersytecie Gregoria艅skim. Jegoe szczeg贸lne zaineresowania to relacje mi臋dzy duchowo艣ci膮 chrze艣cija艅sk膮 a psychologi膮, a tak偶e problematyka ma艂偶e艅stwa i rodziny. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2008-2009.

o. Dariusz Pi贸rkowski SJ

Urodzony聽w 1976 roku. Pochodzi ze Steblowa k/Krapkowic. Po uko艅czeniu Technikum Budowlanego w G艂og贸wku w 1996 roku wst膮pi艂 do nowicjatu w Starej Wsi. Uko艅czy艂 filozofi臋 i teologi臋 na jezuickich uczelniach w Krakowie i Warszawie. W mi臋dzyczasie dwa lata sp臋dzi艂 na praktyce pastoralnej w Berlinie, gdzie pracowa艂 z uchod藕cami i nielegalnymi聽imigrantami. W czerwcu 2007 zosta艂 wy艣wi臋cony na kap艂ana. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2006-2008.

Piotr Graczykowski

Urodzi艂 si臋 w Gostyninie. Do zakonu wst膮pi艂em w 1989 roku. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi, dwuletniej filozofii w Krakowie i trzyletniej teologii w Warszawie, studiowa艂 teologi臋 duchowo艣ci w Rzymie. W roku 1997 otrzyma艂em 艣wi臋cenia kap艂a艅skie. Nast臋pnie pracowa艂 w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach (1998-99), w Starej Wsi (1999-2001). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2001-2007.

o. Grzegorz T臋czar SJ

Urodzony 12 III 1965 r. we Wroc艂awiu, do towarzystwa Jezusowego wst膮pi艂 w 1986r., 艣wi臋cenia diakonatu otrzyma艂 w 1996 r. a kap艂a艅skie w 2004. W latach 1988-1991 studiowa艂 filozofi臋 w Krakowie. Od 1991 do 1993 przebywa艂 w HIszpani. Studiowa艂 teologi臋 w Warszawie (1993-1996). Pracowa艂 w Gliwicach, Czechowicach-Dziedzicach oraz w Nowym S膮czu. W latach 1998-2003 przebywa艂 w ROsji (Moskwa, Astana, Paw艂odar, Nowosybirsk). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2003-2006.

o. Pawe艂 Pasierbek SJ

Urodzony 4 IV 1965 r. w Bestwinie, do Towarzystwa Jezusowego wst膮pi艂 27 VIII 1984 r. w Starej Wsi, wy艣wi臋cony 29 VI 1995 r. w Krakowie. Studiowa艂 filozofi臋 w Krakowie (1986-89) oraz teologi臋 og贸ln膮 w Warszawie (1991-94). W latach 1989-91 by艂 sta偶yst膮 w Sekcji Polskiej Radia Watyka艅skiego, a nast臋pnie pracowni polskiego wydania ,,L’Osservatore Romano” (1994-95). Od 1995 r. odby艂 studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Gregoria艅skim w Rzymie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2000-2004.

鈥 o. Kazimierz Michulec SJ

Urodzi艂 si臋聽22 lutego 1957 r. w Nowym S膮czu. Do Towarzystwa Jezusowego wst膮pi艂 10 grudnia 1977 r. Studiowa艂 filozofi臋 w Krakowie i teologi臋 w Warszawie. 艢wi臋cenia kap艂a艅skie przyj膮艂 31 lipca 1984 r. Specjalizacj臋 i doktorat w zakresie Nauk Wschodnich Ko艣cielnych odby艂 w Rzymie w Papieskim Instytucie Wschodnim. Pracowa艂 w charakterze katechety w parafii 艣w. Bart艂omieja w Gliwicach, w Sekretariacie Stanu Stolicy 艢wi臋tej (1990-1992), w Papieskim Kolegium Rosyjskim w Rzymie (1992-2000). Potem sp臋dzi艂 rok na Syberii. Duszpasterz “Xaverianum” w latach . Zmar艂 w 2019 roku.

Krzysztof 艁臋kawski

Urodzony 24 VII 1966 r. w Rytrze, do Towarzystwa Jezusowego wst膮pi艂 24 VIII 1987 r. w Starej Wsi, 艣wi臋cenia kap艂a艅skie otrzyma艂 29 VI 1999 w Krakowie. Studiowa艂 Filozofi臋 i Pedagogik臋 religijn膮 w Krakowie (1989-1993) oraz teologi臋 w Warszawie (1995-1998). W latach 1993-95 odby艂 praktyk臋 pastoraln膮 (katechizacja oraz praca z m艂odzie偶膮 i dzie膰mi “ulicy”) na jezuickiej parafii w Bytomiu. W latach 1999-2000 odby艂 studia specjalistyczne z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoria艅skim w Rzymie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2000-2001.

o. Pawe艂 Kosi艅ski SJ

Urodzony 24 XII 1961 r. w Nowym S膮czu – Chru艣licach, do Towarzystwa Jezusowego wst膮pi艂 25 VIII 1981 r. w Starej Wsi, wy艣wi臋cony 29 VI 1992 r. w Nowym S膮czu. Studiowa艂 filozofi臋 na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1983-86) oraz teologi臋 na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie (1988-91) i na Uniwersytecie Gregoria艅skim w Rzymie (1991-93). Pracowa艂 jako wychowawca w Messynie na Sycylii (1986-88). By艂 promotorem powo艂a艅. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 1994-2000.

o. Wojciech Zi贸艂ek SJ

Urodzony 21 VI 1963 r. w Radomiu, wst膮pi艂 do Towarzystwa Jezusowego 21 IX 1982 r. w Starej Wsi, wy艣wi臋cony 29 VI 1992 r. w Nowym S膮czu. Studiowa艂 filozofi臋 w Krakowie (1984-87) oraz teologi臋 og贸ln膮 i biblijn膮 na Uniwersytecie Gregoria艅skim w Rzymie (1988-94). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 1994-2000.