Absolwenci

Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji, ale czy to oznacza, że gdy już ukończysz studia, to w duszpasterstwie akademickim nie ma dla Ciebie miejsca? Oczywiście, że jest! Tak samo jak studenci, tak też absolwenci biorą aktywny udział w każdym punkcie programu duszpasterstwa.

Nasuwa się zatem pytanie czym lub kim jest grupa absolwentów w Xaverianum? – Jest to grupa osób – absolwentów, którzy uczestniczą w niedziele na Mszy Św. o godz. 9:30, a następnie spotykają się na porannej kawie w kawiarence obok kaplicy DA Xaverianum.

Spotkania przebiegają w luźnej atmosferze, przy przepysznej kawie i ciastku. Uczestniczą w nich absolwenci wraz ze swoimi rodzinami, którzy tworzyli nasze duszpasterstwo za czasów o. Czaplaka, jak i osoby, które niedawno ukończyły studia. Spotkania są wspaniałą okazją do dzielenia się doświadczeniem, poznawania siebie nawzajem oraz miłego spędzenia czasu.

Corocznie, w ramach Dni Xaverianum, w ostatnią sobotę listopada odbywa się Dzień Absolwenta, który jest wspaniałą okazją do spotkania (aby uzyskać więcej informacji napisz: xaverianum.absolwenci@gmail.com).

Serdecznie zapraszamy na każde niedzielne spotkanie oraz do włączenia się i aktywnego udziału
w Dniu Absolwenta Duszpasterstwa Akademickiego Xaverianum.

Osoba odpowiedzialna:
Sebastian Borowy
511 053 307