Tydzień w Xaverianum

Niedziela

GRUPA MUZYCZNA


AKADEMICKA "DWUDZIESTKA"

KOŚCIÓŁ

SPOTKANIE PRZY HERBACIE
I CIASTKU

Wtorek

SPOTKANIE FORMACYJNE

BIBLIA, KONFERENCJe, katechezy

SPOTKANIE FORMACYJNE

BIBLIA, KONFERENCJe, katechezy

SPOTKANIE FORMACYJNE

BIBLIA, KONFERENCJe, katechezy

SPOTKANIE FORMACYJNE

BIBLIA, KONFERENCJe, katechezy

Czwartek

Wspólnota

planszówki, twarze xaver, gotowanie, kręgi magis, INTEGRACJA ITD.

Wspólnota

planszówki, twarze xaver, gotowanie, kręgi magis, INTEGRACJA ITD.

Wspólnota

planszówki, twarze xaver, gotowanie, kręgi magis, INTEGRACJA ITD.

Wspólnota

planszówki, twarze xaver, gotowanie, kręgi magis, INTEGRACJA ITD.