Duszpasterze

Obecny Duszpasterz

o. Jarosław Studziński SJ

Urodziłem się w 1982 roku w Nowym Sączu, do zakonu wstąpiłem w 2001. Po nowicjacie w Starej Wsi, studiowałem filozofię w Krakowie. Następnie odbyłem magisterkę (praktyka zakonna) w szkole jezuitów w Palermo na Sycylii. Studia teologiczne ukończyłem w Warszawie, a jako diakon zostałem posłany do Wrocławia w roli duszpasterza młodzieży. Potem 7 lat spędziłem w Nowym Sączu, prowadząc duszpasterstwo akademickie Strych. Ostatni etap formacji jezuickiej (tzw. 3 probacja) odbyłem w Jastrzębiej Górze. Nie umiem pływać, tańczyć, śpiewać, jeździć na nartach i łyżwach. Dzięki temu mam czas na inne ciekawsze zajęcia 🙂

Spowiedź, towarzyszenie duchowe, rozmowa… przyjdź, zadzwoń lub napisz i umówimy się na spotkanie

Poprzedni duszpasterze

o. Jacek Drabik SJ

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w roku 1997. Po ukończeniu nowicjatu w Starej Wsi, studiował filozofię w Krakowie. Następnie odbył praktykę duszpasterską z osobami uzależnionymi w Lecce (Włochy). Studia teologiczne odbył w Warszawie. Następnie ukończył studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Comillas z teologii duchowości w Madrycie. W trakcie pracy duszpasterskiej w Opolu, ukończył studia licencjackie z filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ostatni etap jezuickiej formacji, tzw. III probację odbył w Hawanie na Kubie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2012-2022.

o. Waldemar P. Los SJ

Pochodzi z Bytomia. Wychował się w parafii jezuickiej. To wystarczyło by po maturze wstąpić do Towarzystwa Jezusowego w roku 1998. Po nowicjacie w Starej Wsi i studiach filozoficznych w Krakowie dwa lata pracował w międzynarodowej szkole z internatem w St. Blasien w Niemczech. Na studia teologiczne wrócił do Warszawy. Po święceniach diakonatu w roku 2008 pracował przez trzy lata w Krakowie w duszpasterstwie młodzieżowym odpowiadając m.in. za ruch młodzieżowy MAGIS w Polsce, Ignacjańskie Dni Młodzieży oraz Szkołę Kontaktu z Bogiem. W latach 2011-2014 odbył studia pastoralne w Baltimore, MD w USA. Po powrocie do Polski był odpowiedzialny za jezuicki program przygotowawczy przed ŚDM o nazwie MAGIS 2016. Lubi ludzi! Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2017-2018.

o. Marcin Pietrasina SJ

Pochodzi z Jastrzębia Zdroju. Do jezuitów wstąpił po maturze w 1994 r. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi i trzyletniej filozofii w Krakowie, przez dwa lata pracował w domu rekolekcyjnym w Częstochowie (1999-2001). Następnie studiował teologię w Warszawie. W 2004 roku wyjechał do Rzymu, gdzie ukończył psychologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (2004-2008). Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Po studiach przez 3 lata prowadził rekolekcje ignacjańskie w Centrum Duchowości w Częstochowie (2008-2011). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2011-2014.

o. Marek Janowski SJ

Urodził się w 1971 roku. Pochodzi z Beska (obecne podkarpackie). Po ukończeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku rozpoczął studia na wydziale Filozofi KUL. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1997 roku. W latch 2000-2002 odbył praktykę duszpasterską w Limerick (Irlandia). Podstawowy kurs teologi zrobił w Dublinie a następnie przez 2 lata studiował Teologię Duchowości w Cambridge, USA. Obok zainteresowań filozoficznych interesuje się duchowością ignacjańską oraz antropologią Ćwiczeń Duchowych. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2007-2012.

o. Jerzy Hansel SJ

Urodzony w 1959 roku. Wychował się w Katowicach, studia medyczne ukończył w Zabrzu w 1985 r., później mieszkał i pracował w kraju i za granicą. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1993 r., święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. Od tego czasu pracował jako kapłan w domu rekolekcyjnym, na parafii, był kapelanem na Klinice. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2010-2011.

Arkadiusz Wiatrowski

Urodził się 21 czerwca 1974r. w Przemyślu. Po studiach inżynierskich z informatyki na AGH, wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi 26 sierpnia 1999r. Po dwóch latach studiów filozoficznych w Krakowie na Ignatianum kontynuował formację zakonną jako sekretarz o. Prowincjała. w roku 2004 rozpoczął studia teologiczne w Rzymie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2009-2010.

o. Paweł Adamarek SJ

Urodził się w 1975 roku w Pantalowicach (woj. podkarpackie). Po ukończeniu kolejno szkoły podstawowej, średniej i studiów teologicznych, wstąpił w roku 2000 do Towarzystwa Jezusowego. Jako jezuita odbył praktykę zakonną w Palermo. Zrobił licencjat z zakresu Duchowości Ignacjańskiej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jegoe szczególne zaineresowania to relacje między duchowością chrześcijańską a psychologią, a także problematyka małżeństwa i rodziny. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2008-2009.

o. Dariusz Piórkowski SJ

Urodzony w 1976 roku. Pochodzi ze Steblowa k/Krapkowic. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Głogówku w 1996 roku wstąpił do nowicjatu w Starej Wsi. Ukończył filozofię i teologię na jezuickich uczelniach w Krakowie i Warszawie. W międzyczasie dwa lata spędził na praktyce pastoralnej w Berlinie, gdzie pracował z uchodźcami i nielegalnymi imigrantami. W czerwcu 2007 został wyświęcony na kapłana. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2006-2008.

Piotr Graczykowski

Urodził się w Gostyninie. Do zakonu wstąpiłem w 1989 roku. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi, dwuletniej filozofii w Krakowie i trzyletniej teologii w Warszawie, studiował teologię duchowości w Rzymie. W roku 1997 otrzymałem święcenia kapłańskie. Następnie pracował w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach (1998-99), w Starej Wsi (1999-2001). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2001-2007.

o. Grzegorz Tęczar SJ

Urodzony 12 III 1965 r. we Wrocławiu, do towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1986r., święcenia diakonatu otrzymał w 1996 r. a kapłańskie w 2004. W latach 1988-1991 studiował filozofię w Krakowie. Od 1991 do 1993 przebywał w HIszpani. Studiował teologię w Warszawie (1993-1996). Pracował w Gliwicach, Czechowicach-Dziedzicach oraz w Nowym Sączu. W latach 1998-2003 przebywał w ROsji (Moskwa, Astana, Pawłodar, Nowosybirsk). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2003-2006.

o. Paweł Pasierbek SJ

Urodzony 4 IV 1965 r. w Bestwinie, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 27 VIII 1984 r. w Starej Wsi, wyświęcony 29 VI 1995 r. w Krakowie. Studiował filozofię w Krakowie (1986-89) oraz teologię ogólną w Warszawie (1991-94). W latach 1989-91 był stażystą w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, a następnie pracowni polskiego wydania ,,L’Osservatore Romano” (1994-95). Od 1995 r. odbył studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2000-2004.

o. Marek Janowski SJ

Urodził się w 1971 roku. Pochodzi z Beska (obecne podkarpackie). Po ukończeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku rozpoczął studia na wydziale Filozofi KUL. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1997 roku. W latch 2000-2002 odbył praktykę duszpasterską w Limerick (Irlandia). Podstawowy kurs teologi zrobił w Dublinie a następnie przez 2 lata studiował Teologię Duchowości w Cambridge, USA. Obok zainteresowań filozoficznych interesuje się duchowością ignacjańską oraz antropologią Ćwiczeń Duchowych. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2007-2012.

† o. Kazimierz Michulec SJ

Urodził się 22 lutego 1957 r. w Nowym Sączu. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 10 grudnia 1977 r. Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1984 r. Specjalizację i doktorat w zakresie Nauk Wschodnich Kościelnych odbył w Rzymie w Papieskim Instytucie Wschodnim. Pracował w charakterze katechety w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach, w Sekretariacie Stanu Stolicy Świętej (1990-1992), w Papieskim Kolegium Rosyjskim w Rzymie (1992-2000). Potem spędził rok na Syberii. Duszpasterz “Xaverianum” w latach . Zmarł w 2019 roku.

Krzysztof Łękawski

Urodzony 24 VII 1966 r. w Rytrze, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 24 VIII 1987 r. w Starej Wsi, święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1999 w Krakowie. Studiował Filozofię i Pedagogikę religijną w Krakowie (1989-1993) oraz teologię w Warszawie (1995-1998). W latach 1993-95 odbył praktykę pastoralną (katechizacja oraz praca z młodzieżą i dziećmi “ulicy”) na jezuickiej parafii w Bytomiu. W latach 1999-2000 odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 2000-2001.

o. Paweł Kosiński SJ

Urodzony 24 XII 1961 r. w Nowym Sączu – Chruślicach, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 25 VIII 1981 r. w Starej Wsi, wyświęcony 29 VI 1992 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1983-86) oraz teologię na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie (1988-91) i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1991-93). Pracował jako wychowawca w Messynie na Sycylii (1986-88). Był promotorem powołań. Duszpasterz “Xaverianum” w latach 1994-2000.

o. Wojciech Ziółek SJ

Urodzony 21 VI 1963 r. w Radomiu, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 21 IX 1982 r. w Starej Wsi, wyświęcony 29 VI 1992 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię w Krakowie (1984-87) oraz teologię ogólną i biblijną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1988-94). Duszpasterz “Xaverianum” w latach 1994-2000.