NOCLEGI I WYNAJEM

Pokoje
Sala Teatralna
Sala duża

Ośrodek Xaverianum jako miejsce bezpieczne dla wszystkich.
W naszym ośrodku osoby małoletnie mogą przebywać pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub dorosłych wyznaczonych przez tychże.
Jeśli dostrzegasz lub jesteś świadkiem nieodpowiednich zachowań zawsze reaguj i zgłoś odpowiednim organom.

https://zgloskrzywde.pl/